Topná sézona - čištění spalinových cest topných těles

Základními lhůtami pro čištění spalinové cesty do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 3x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.  Novela zákona o PO je benevolentní. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou. Kontroly spalinové cesty jsou povinné u všech používaných paliv tedy 1 x ročně.

O problémech takzvaných „falešných kominíků“ se také již hovoří řadu let. K tomu, aby lidé „nenaletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest vůbec nemá oprávnění, by měla přispět nová databáze revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR. Na internetové adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/ si nyní může každý ověřit, zda technik, kterého si pozval, má ke své činnosti osvědčení.

Dále také upozorňujeme (mimo jiné) na povinnost danou zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., (dále jen „zákon o ochraně ovzduší) pro provozovatele zdroje znečišťování ovzduší na pevná paliva, provádět jednou za 3 kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího zdroje a má od něj udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jak o zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (netýká se lokálních stacionárních zdrojů na pevná paliva).

MŽP

14.9.2020 Jaroslava Ficnerová

14. 9. 2020 | Zobrazení: 535x

Obec Albrechtice

Obec Albrechtice se nachází severovýchodně od města Lanškrouna v okrese Ústí nad Orlicí a podle nového uspořádání spadá do Pardubického kraje. Katastrální území zaujímá rozlohu 1007,5 ha. Obec leží v údolí potoka Moravské Sázavy a tvoří bránu do přírodní lokality "Sázavského údolí", hojně navštěvovaného turisty a výletníky. V obci je hlášeno k trvalému pobytu 482 obyvatel.

více informací...

Kontakt

obalkaAlbrechtice 145
56301 Lanškroun

Telefon: 465 322 560
Email: urad@ou-albrechtice.cz

Starosta: Ing. Jaroslav Novák
Místostarosta: Ing. Zdeněk Tejkl

IČO: 00581003
ISDS: 79ga3f5

více informací...

Důležité odkazy

Region Lanškrounsko Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
Povodňový plán Albrechtice
G-Obec - Albrechtice

Protipovodňová opatření obce Albrechtice

Projekt Protipovodňová opatření obce Albrechtice (PDF 0,5MB)

logo eu povodne

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí

© 2014 Obec Albrechtice, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |
  CzechPoint Titulní stránka
RSS kanál
Mapa stránek
Fotogalerie
Kontakt