Upozornění na placení místních poplatků 2016

Upozornění na povinnost uhradit místní poplatky na rok 2016

Do 29.2.2016 je podle obecně závazné vyhlášky obce Albrechtice povinnost uhradit 400 Kč na osobu s trvalým pobytem nebo majitel domu, ve kterém není osoba s trvalým pobytem (rekreační budovy) za tzv. "místní poplatek za svoz komunálních odpadů".

Poplatek je možné rozdělit na dvě splátky jen u osob s trvalým pobytem v obci, druhá splátka je do 31.7.2016. Poplatek je možné uhradit převodem na bankovní účet: č. ú. 9724611/0100, variabilní symbol  1340xxx (xxx=číslo popisné)

Do 29.2.2016 je termín na úhradu poplatku ze psů na rok 2016, platí se 100 Kč za prvního psa, za každého dalšího psa 150 Kč.

Poplatek je možné uhradit převodem na bankovní účet: č. ú. 9724611/0100, variabilní symbol 1341xxxx (xxx=číslo popisné)

V obci je nadále platné vybírání místního poplatku za užívání veřejného prostranství, základní sazba je 3 Kč za jeden m2 denně, dalším poplatkem je poplatek ze vstupného, vybírá se 10 % z ceny.

Do užívání veřejného prostranství lze zahrnout nejen krátkodobé složení různorodého materiálu nebo zábor prostranství z důvodu konání prodejních a obdobných akcí na veřejných prostranstvích, ale také trvalé parkování automobilů na veřejných prostranstvích, obzvášť na obecních komunikacích.

11.2.2016 Jaroslava Ficnerová

11. 2. 2016 | Zobrazení: 1565x

Obec Albrechtice

Obec Albrechtice se nachází severovýchodně od města Lanškrouna v okrese Ústí nad Orlicí a podle nového uspořádání spadá do Pardubického kraje. Katastrální území zaujímá rozlohu 1007,5 ha. Obec leží v údolí potoka Moravské Sázavy a tvoří bránu do přírodní lokality "Sázavského údolí", hojně navštěvovaného turisty a výletníky. V obci je hlášeno k trvalému pobytu 482 obyvatel.

více informací...

Kontakt

obalkaAlbrechtice 145
56301 Lanškroun

Telefon: 465 322 560
Email: urad@ou-albrechtice.cz

Starostka: Mgr. Petra Cachová
Místostar.: Mgr. Martin Biler, Ph.D.

IČO: 00581003
ISDS: 79ga3f5

více informací...

Důležité odkazy

Region Lanškrounsko Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
Povodňový plán Albrechtice
G-Obec - Albrechtice

Protipovodňová opatření obce Albrechtice

Projekt Protipovodňová opatření obce Albrechtice (PDF 0,5MB)

logo eu povodne

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí

© 2014 Obec Albrechtice, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |
  CzechPoint Titulní stránka
RSS kanál
Mapa stránek
Fotogalerie
Kontakt