Úřední deska (archív)

UPOZORNĚNÍ: Tato stránka obsahuje dokumenty z úřední desky pouze do roku 2013. Novou úřední desku včetně archívu najdete na adrese http://ude.tcssl.cz/obec-albrechtice/

Název DOC PDF
Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje PK aktualizace č. 1 1260 kB 1260 kB
Oznámení o konání voleb do PČR 2013 358 kB 358 kB
Usnesení zastupitelstva 30.9.2013 189 kB 189 kB
Oznámení o oklestění a kácení stromů pod el. vedením ČEZ 914 kB 914 kB
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků 57 kB 57 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 30.9.2013 22 kB 22 kB
Usnesení zastupitelstva 2.9.2013 130 kB 130 kB
Záměr prodat pozemky 2013 24 kB 24 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 2.9.2013 74 kB 74 kB
Posuzování vlivu na životní prostředí - Hala č.7 Albrechtice 2295 kB 2295 kB
Zrušení protipožárních opatření 389 kB 389 kB
Protipožární opatření III. 139 kB 139 kB
Protipožární opatření II. 736 kB 736 kB
Nařízení PK - protipožární opatření I. 94 kB 94 kB
KONCERT 21.7.2013 -Franta Černý ČECHOMOR 1584 kB 1584 kB
Záměr obce prodat a pronajmout pozemky 2013 24 kB 24 kB
Usnesení zastupitelstva 10.6.2013 19 kB 19 kB
DSO - závěrečný účet 2012 67 kB 67 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 10.6.2013 22 kB 22 kB
Dražební vyhláška - čp.67 - č.j. 55/2012/DD 3790 kB 3790 kB
Nařízení č. SVS/2013/031745 - ošetření včelstev proti varoáze 293 kB 293 kB
Záměr obce prodat pozemky 2013 464 kB 464 kB
Usnesení zastupitelstva 24.4.2013 19 kB 19 kB
Veřejná vyhláška FÚ - Hromadný předpisný seznam 2013 627 kB 627 kB
Informace k dani z nemovitosti na rok 2013 - II. 163 kB 163 kB
Informace k dani z nemovitosti na rok 2013 - I. 124 kB 124 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 24.4.2013 22 kB 22 kB
Zápis děti do MŠ 2013 538 kB 538 kB
Nájemní smlouva - honitby Albrechtice 2379 kB 2379 kB
Příloha č. 4 - Závěrečný účet obce za rok 2012 546 kB 546 kB
Příloha č. 3 - Závěrečný účet obce za rok 2012 76 kB 76 kB
Příloha č. 2 - Závěrečný účet obce za rok 2012 62 kB 62 kB
Příloha č. 1 - Závěrečný účet obce za rok 2012 5109 kB 5109 kB
Závěrečný účet obce Albrechtice za rok 2012 62 kB 62 kB
Valná hromada honebního společenstva - vyplácení nájmů 2013 657 kB 657 kB
Návrh rozpočtu DSO Lanškrounsko pro rok 2013 1249 kB 1249 kB
Nové jízdní řády od 3.3.2013 27 kB 27 kB
Usnesení zastupitelstva 11.2.2013 25 kB 25 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 11.2.2013 22 kB 22 kB
Návrh rozpočtu obce Albrechtice na rok 2013 32 kB 32 kB
Sčítání zveře 2013 1941 kB 1941 kB
Informace o době a místě konání - II. kolo volby prezident 2013 29 kB 29 kB
Projekt VPP - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2012 185 kB 185 kB
Zpravodaj prosinec 2012 215 kB 215 kB
Záměr pronajmout obecní byt 25 kB 25 kB
Záměr prodat pozemek 23 kB 23 kB
Finanční úřad v Lanškrouně - pravidelné služby 2013 1098 kB 1098 kB
Ceník na propůjčení hřbitovního místa od r. 2013 26 kB 26 kB
Informace o době a místě konání - volby prezident 2013 35 kB 35 kB
Usnesení zastupitelstva 17.12.2012 20 kB 20 kB
Svolání OKVK pro volby prezidenta 2013 40 kB 40 kB
Cena vodného od 1.1.2013 498 kB 498 kB
Cena vodného od 1.1.2013 498 kB 498 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 17.12.2012 22 kB 22 kB
Svatoštěpánský koncert v kapli sv. Anny v Albrechticích 1395 kB 1395 kB
Návrh jízdních řádů IREDO od 9.12.2012 105 kB 105 kB
Informace o počtu a sídle vol. okrsků - volby prezident 2013 41 kB 41 kB
Výběrové řízení - Tajemník Městského úřadu Lanškroun 271 kB 271 kB
Usnesení zastupitelstva 24.10.2012 84 kB 84 kB
OZV č. 1/2012 - Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 42 kB 42 kB
Pozvánka za zasedání zastupitelstva 24.10.2012 22 kB 22 kB
Veřejná vyhláška - odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami 1389 kB 1389 kB
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva RL Albrechtice 1066 kB 1066 kB
Oznámení o konání voleb do kraje 2012 39 kB 39 kB
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 1150 kB 1150 kB
Upozornění pro občany - Metylalkohol 20 kB 20 kB
Záměr prodat pozemek 23 kB 23 kB
Usnesení zastupitelstva 5.9.2012 135 kB 135 kB
Veřejná vyhláška - zákaz nakládání s povrchovými vodami 3345 kB 3345 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 5.9.2012 22 kB 22 kB
Podklady pro výběr firmy na hospodaření v lesích - A 3004 kB 3004 kB
Podklady pro výběr firmy na hospodaření v lesích - ACSŽ 44 kB 44 kB
Výzva k podání nabídek na poskytovatele služeb v lesích A 1032 kB 1032 kB
Výzva k podání nabídek na poskytovatele služeb v lesích ACSŽ 1196 kB 1196 kB
Volby 2012 do zastupiteltva Pardubického kraje - Informace I. 24 kB 24 kB
Upozornění pro vlastníky pozemků - Lokalita Moravská Sázava 1965 kB 1965 kB
Zpravodaj červenec 2012 91 kB 91 kB
Dražební vyhláška - čp.67 - č.j. 55/2012/DD 4491 kB 4491 kB
Posuzování vlivu na životní prostředí - Aktualizace Koncepce PK 1809 kB 1809 kB
Usnesení zastupitelstva 27.6.2012 21 kB 21 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.6.2012 22 kB 22 kB
Nařízení Státní veterinární správy - varroáza včel 2793 kB 2793 kB
Závěrečný účet DSO Lanškrounsko za rok 2011 - přezkum KÚ PK 2558 kB 2558 kB
Závěrečný účet DSO Lanškrounsko za rok 2011 82 kB 82 kB
Záměr obce pronajmout a prodat 588 kB 588 kB
Nařízení města Lanškroun č. 1/2012 64 kB 64 kB
Usnesení zastupitelstva 14.5.2012 21 kB 21 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14.5.2012 22 kB 22 kB
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2011 3921 kB 3921 kB
Závěrečný účet obce Albrechtice za rok 2011 63 kB 63 kB
Záměr pronajmout pozemek 14 kB 14 kB
Pozvánka - tanečky Blanka 859 kB 859 kB
Jízdní řády od 1.4.2012 25 kB 25 kB
Pozvánka na sousedské posezení 2012 84 kB 84 kB
Dotace pro drobné podnikatele 211 kB 211 kB
Rozpočet DSO Lanškrounsko na rok 2012 35 kB 35 kB
Usnesení zastupitelstva 27.2.2012 21 kB 21 kB
Kalkulace na poplatek za odpady 2012 26 kB 26 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.2.2012 22 kB 22 kB
Návrh rozpočtu obce Albrechtice na rok 2012 35 kB 35 kB
Sčítání zveře 2012 2426 kB 2426 kB
Zpravodaj prosinec 2011 183 kB 183 kB
Usnesení zastupitelstva 14.12.2011 24 kB 24 kB
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 42 kB 42 kB
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 31 kB 31 kB
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 41 kB 41 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 - odpady 37 kB 54 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14.12.2011 22 kB 22 kB
Záměr prodat pozemek 22 kB 22 kB
Mikulášská nadílka 2011 39 kB 39 kB
Rozpočtový výhled na období 2012-2015 31 kB 31 kB
Stanovisko MŽP k návrhu koncepce "Programu rozvoje PK" 97 kB 97 kB
Veřejná vyhláška - oznámení o převzetí písemnosti a usnesení opatrovník 1452 kB 1452 kB
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby 3899 kB 3899 kB
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 1034 kB 1034 kB
Usnesení zastupitelstva 21.9.2011 22 kB 22 kB
Dodatek č. 2 -Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 místní koeficient pro daň z nemovitosti 564 kB 564 kB
Veřejná vyhláška - sklad drob. materiálu, parc. č. 9/1 1756 kB 1756 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 21.9.2011 554 kB 554 kB
Návrhy jízdních řádů od 11.12.2011 235 kB 235 kB
Pronájem obecního bytu 2+1 v čp. 94 25 kB 25 kB
Změna č. 1 ÚPO Albrechtice 24 kB 24 kB
Změna č. 1 ÚPO Albrechtice - Hlavní výkres - výřez 1 190 kB 190 kB
OOP-Změna č. 1 ÚPO Albrechtice 205 kB 205 kB
Usnesení zastupitelstva 22.6.2011 642 kB 642 kB
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2011 1284 kB 1284 kB
Výzva pro vlastníky památníků, soch a křížků 609 kB 609 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 22.6.2011 30 kB 30 kB
Závěrečný účet DSO Lanškrounsko za rok 2010 87 kB 87 kB
Nařízení č. 3/2011 - Letní a podzimní ošetření včelstev 2600 kB 2600 kB
Veřejná vyhláška FÚ - Hromadný předpisný seznam 2011 593 kB 593 kB
Usnesení zastupitelstva 27.4.2011 29 kB 29 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.4.2011 34 kB 34 kB
Závěrečný účet obce Albrechtice za rok 2010 95 kB 95 kB
Zpravodaj březen 2011 229 kB 229 kB
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu obce Albrechtice 870 kB 870 kB
Sčítání lidu - Oznámení ČSÚ 1871 kB 1871 kB
Návrh rozpočtu DSO Lanškrounsko pro rok 2011 1362 kB 1362 kB
Usnesení zastupitelstva 23.2.2011 36 kB 36 kB
Veřejná vyhláška - stavební povolení garáž pro osobní automobil Lochman L. 3427 kB 3427 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 23.2.2011 30 kB 30 kB
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Kubínovi 2479 kB 2479 kB
Záměr pronajmout pozemek 24 kB 24 kB
Návrh závazných ukazatelů rozpočtu 2011 70 kB 70 kB
Záměr pronajmout pozemek 505 kB 505 kB
Veřejná vyhláška - garáž pro osobní automobil Lochman L. 753 kB 753 kB
Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí- Eva Martínková, domovní čistírna 2634 kB 2634 kB
Metodický pokyn k příkazu č. 36/2010 ministra zemědělství 709 kB 709 kB
Příkaz ministra zemědělství č. 36/2010 1382 kB 1382 kB
Usnesení zastupitelstva 15.12.2010 36 kB 36 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 37 kB 37 kB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 - poplatek za odpady 37 kB 37 kB
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - E.Martínková 2991 kB 2991 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 15.12.2010 30 kB 30 kB
Záměr pronajmout pozemek 28 kB 28 kB
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby 2603 kB 2603 kB
Usnesení zastupitelstva 10.11.2010 32 kB 32 kB
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Albrechtice 2010 28 kB 28 kB
Výsledky II. kola voleb do Senátu 2010 593 kB 593 kB
Výsledky I. kola voleb do Senátu 2010 553 kB 553 kB
Výsledky I. kola voleb do Senátu 2010 553 kB 553 kB
Oznámení o konání voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR- II. kolo 28 kB 28 kB
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2010 930 kB 930 kB
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - Martínková Eva 2198 kB 2198 kB
Usnesení zastupitelstva 30. 9. 2010 30 kB 30 kB
Oznámení o konání voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 28 kB 28 kB
Oznámení o konání voleb do zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 27 kB 27 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 30. 9. 2010 30 kB 30 kB
Záměr prodat pozemek 23 kB 23 kB
Oznámení o uložení písemnosti - Veřejná vyhláška J. Kotrč 504 kB 504 kB
Dražební vyhláška - čp. 118 - Exekutorský úřad Chrudim 1629 kB 1629 kB
Volební informace - počet členů OKVK 2010 27 kB 27 kB
Usnesení zastupitelstva 29. 7. 2010 35 kB 35 kB
SUCHO - zrušení omezení 61 kB 61 kB
SUCHO - omezení čerpání povrchových vod 62 kB 62 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 29.7.2010 30 kB 30 kB
AVX - nabídka zaměstnání 45 kB 45 kB
Dražební vyhláška - čp. 18, st. p. 71, ppč. 188/1 rozsáhlý dokument 829 kB 829 kB
Kontaktní beseda s občany - Policie ČR 25 kB 25 kB
Závěrečný účet DSO Lanškrounsko za rok 2009 37 kB 37 kB
Výsledky voleb do PČR 2010 98 kB 98 kB
Letní a podzimní ošetření včelstev - Nařízení č. 1/2010 122 kB 122 kB
Oznámení o konání voleb do PČR 2010 32 kB 32 kB
Veřejná vyhláška - Vydání zásad územního rozvoje Pardubického kraje 798 kB 798 kB
Usnesení zastupitelstva obce Albrechtice ze dne 22. 4. 2010 37 kB 37 kB
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - RD čp. 89 2265 kB 2265 kB
Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 938 kB 938 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 22. 4. 2010 30 kB 30 kB
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků 26 kB 26 kB
Záměr pronajmout pozemek 27 kB 27 kB
Závěrečný účet obce Albrechtice za rok 2009 90 kB 90 kB
Návrh rozpočtu DSO Lanškrounsko pro rok 2010 22 kB 28 kB
Usnesení zastupitelstva obce Albrechtice ze dne 18. 2. 2010 36 kB 36 kB
Rozhodnutí o změně využítí území - výsadba lesa 2271 kB 2271 kB
Žádost o pronájem sálu v SKC Albrechtice 28 kB 28 kB
Územní rozhodnutí - výsadba lesa č.j. MULA2865/2010/SU/B 2272 kB 2272 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 18.2.2010 30 kB 30 kB
Návrh rozpočtu obce Albrechtice na rok 2010 67 kB 67 kB
Dražební vyhláška - čp. 67 - č. j. 42/2009/DD 1961 kB 1961 kB
Seznam majetku určeného k pronájmu 18 kB 18 kB
Usnesení zastupitelstva obce Albrechtice ze dne 10. 12. 2009 29 kB 29 kB
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - výsadba lesa ppč. 1520/1 1364 kB 1364 kB
Veřejně prospěšné práce - příspěvky z EU 786 kB 786 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 10. 12. 2009 30 kB 30 kB
Usnesení zastupitelstva 12.11.2009 28 kB 28 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 12. 11. 2009 30 kB 30 kB
Dodatek č. 1 -Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 místní koeficient pro daň z nemovitosti 27 kB 27 kB
Nabídka prodeje pozemků ve správě PF ČR 46 kB 46 kB
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2009 36 kB 36 kB
Oznámení - převod ppč. 1556 - PF Ústí nad Orlicí 19 kB 19 kB
Volby do PS Parlamentu ČR v roce 2009 - usnesení Státní volební komise 31 kB 31 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 17. 9. 2009 30 kB 30 kB
Veřejná vyhláška - o veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje Pardubického kraje 1508 kB 1508 kB
Nabídka prodeje pozemků ve správě PF ČR 3286 kB 3286 kB
Záměr prodat nebo pronajmout pozemek 28 kB 28 kB
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - rodinný dům na ppč. 221 940 kB 865 kB
Zpravodaj červenec 2009 145 kB 145 kB
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 6. 2009 35 kB 35 kB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 místní koeficient pro daň z nemovitosti 29 kB 29 kB
Provozní řád Společensko kulturního centra Albrechtice 37 kB 37 kB
Humanitární sbírka šatstva v Albrechticích 895 kB 895 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 18. 6. 2009 30 kB 30 kB
Návrh výroku územního plánu - rodinný dům Bilerovi 3759 kB 3759 kB
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 5. 2009 27 kB 27 kB
Veřejné vyhláška - Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení 1513 kB 1513 kB
Zpráva o hospodaření VHČ 2008 40 kB 40 kB
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2008 2377 kB 2377 kB
Nabídka prodeje pozemků ve správě PF ČR 6366 kB 6366 kB
Závěrečný účet obce Albrechtice za rok 2008 38 kB 38 kB
Závěrečný účet DSO Lanškrounsko za rok 2008 37 kB 37 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28. 5. 2009 30 kB 30 kB
Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu 2009 29 kB 29 kB
Záměr prodat nebo pronajmout pozemek 27 kB 27 kB
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení prodejna Konzum 4187 kB 4187 kB
Veřejná vyhláška - projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce Albrechtice 729 kB 729 kB
Mimořádné veterinární opatření - ošetření včelstev 980 kB 980 kB
Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 4. 2009 44 kB 44 kB
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků 471 kB 471 kB
Informace volbách do Evropského parlamentu 2009 28 kB 28 kB
Předpisný seznam daně z nemovitostí na rok 2009 veřejnou vyhláškou 1055 kB 1055 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 23. 4. 2009 30 kB 30 kB
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - Prodejna Konzum 1632 kB 1632 kB
Dražební vyhláška - čp. 118 - Exekutorský úřad Praha 1157 kB 1085 kB
Oznámení o záměru prodat majetek 28 kB 28 kB
Rozšíření úředních hodin na Finančním úřadě 30 kB 30 kB
Zpravodaj březen 2009 178 kB 178 kB
Návrh rozpočtu DSO Lanškrounsko pro rok 2009 1231 kB 1231 kB
Usnesení zastupitelstva 11. 2. 2009 35 kB 35 kB
Nařízení města Lanškroun č. 1 /2009 732 kB 732 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 11. 2. 2009 30 kB 30 kB
Určení termínu sčítání zvěře 1918 kB 1918 kB
Závazné ukazatele rozpočtu 2009 - návrh 64 kB 64 kB
Formulář - Žádost o pronájem SKC Albrechtice 28 kB 28 kB
Usnesení zastupitelstva obce Albrechtice ze dne 10. 12. 2008 28 kB 28 kB
Oznámení o uložení písemnosti - Zuzana Göncölová 643 kB 643 kB
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - přístřešekk rod. domu 3394 kB 3394 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 10. 12. 2008 30 kB 30 kB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 - poplatek za odpady 36 kB 36 kB
Usnesení zastupitelstva ze dne 12. 11. 2008 34 kB 34 kB
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - Vaníčková Alena 1502 kB 1502 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 12. 11. 2008 29 kB 29 kB
Zveřejnění záměru pronajmout pozemky 25 kB 25 kB
Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje 2008 33 kB 33 kB
Zpravodaj - Říjen 2008 150 kB 150 kB
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zvárová Jana 27 kB 27 kB
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů u elektr. rozv.zař. 831 kB 831 kB
Oznámení 24 kB 24 kB
Oznámení o konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje 31 kB 25 kB
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2008 52 kB 52 kB
Záměr prodat objekt čp. 78 - motorest 25 kB 26 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 29 kB 34 kB
Dražební vyhláška - čp. 27, st. p. 83 - Exekutorský úřad Přerov 2032 kB 2032 kB
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - I/43 rekonstrukce mostu 1546 kB 1546 kB
Závody do vrchu - volný vjezd pro občany 25 kB 25 kB
Volby do zastupitelstva Pardubického kraje - sídlo okrskové vol. komise 26 kB 26 kB
Oznámení o pronájmu a prodeji pozemků 26 kB 26 kB
Územní rozhodnutí - OS ŠNEK 3226 kB 3226 kB
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - ŠNEK - Klub pohybu v obci 2178 kB 2178 kB
Oznámení o zahájení pozemových úprav 1218 kB 1218 kB
Oznámení o možnosti převzít písemnost 28 kB 28 kB
Nařízení č. 6/2008 - Mimořádná veterinární opatření - včelstva 1943 kB 1943 kB
Oznámení o zveřejnění návrhu oblasti povodí Moravy 908 kB 908 kB
Usnesení zastupitelstva 23. 6. 2008 29 kB 29 kB
Tiskopis - Oznámení o konání akce 21 kB 21 kB
Nabídka pozemků ve správě PF ČR 2131 kB 2131 kB
Oznámení o zjišťování průběhu hranic 1280 kB 1280 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 23. 6. 2008 28 kB 34 kB
Oznámení o zahájení kolaudačního řízení 2250 kB 2250 kB
Záměr pronajmout pozemky 25 kB 36 kB
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 5. 2008 38 kB 38 kB
Oznámení o zahájení územního řízení (č.j. 106/2008) 1424 kB 555 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 29 kB 35 kB
Závěrečný účet DSO Lanškrounsko za rok 2007 34 kB 34 kB
Záměr prodat pozemek 20 kB 20 kB
Závěrečný účet za rok 2007 37 kB 45 kB
Nabídka pronájmu bytu 27 kB 27 kB
Oznámení o pronájmu a prodeji pozemků 26 kB 36 kB
Humanitární sbírka 627 kB 627 kB
Nařízení Města Lanškroun č. 1/2008 48 kB 48 kB
Mimořádné rostlinolékařské opatření 117 kB 182 kB
Určení termínu sčítání zvěře 1844 kB 1844 kB
Usnesení zastupitelstva 13. 2. 2008 34 kB 34 kB
Návrh rozpočtu DSO Lanškrounsko pro rok 2008 1062 kB 1062 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 13. 2. 2008 28 kB 35 kB
Záměr pronajmout pozemky 25 kB 22 kB
Rozpočet na rok 2008 - závazné ukazatele 59 kB 1 kB
Záměr obce prodat a pronajmout pozemky 26 kB 22 kB
Nařízení Města Lanškroun - ceník 37 kB 37 kB
Nařízení Města Lanškrou - č. 3 47 kB 53 kB
Nařízení Města Lanškroun - č. 4 94 kB 80 kB
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 35 kB 44 kB
Zasedání zastupitelstva 28 kB 35 kB
Usnesení o odročení dražebního jednání 821 kB 821 kB
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 36 kB 47 kB
Veřejná vyhláška - oznámení majitelům poškozených pomníků a náhrobních kamenů 27 kB 47 kB
Veřejná vyhláška - oznámení o možností převzít písemnost 27 kB 47 kB
Výměna řidičských průkazů 493 kB 493 kB
Stavební povolení ČEZ - I. etapa z TS 10 - oprava sítě NN 3792 kB 3792 kB
Natura 2000 - CZ 00530034 Moravská Sázava 2044 kB 2044 kB
Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Bruntál 50 kB 53 kB
Územní rozhodnutí a stavební povolení ČEZ, Dolní konec - oprava vedení NN 593 kB 593 kB
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení - ČEZ Distribuce 928 kB 928 kB
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení - ČEZ Distribuce 910 kB 910 kB
Usnesení zastupitelstva 6. 9. 2007 27 kB 29 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28 kB 34 kB
Záměr pronajmout pozemek 25 kB 21 kB
Usnesení zastupitelstva 17. 5. 2007 51 kB 38 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 17. 5. 2007 28 kB 35 kB
Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí požáru 251 kB 68 kB
Závěrečný účet za rok 2006 40 kB 47 kB
Zveřejnění záměru prodat pozemek 25 kB 21 kB
Rozhodnutí o mimořádných rostlinolékařských opatřeních - bázlivec kukuřičný 728 kB 533 kB
II - Oznámení o zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Moravy 767 kB 767 kB
Oznámení o zveřejnění předběžnoho přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Moravy 812 kB 812 kB
Zveřejnění záměru prodat pozemek 25 kB 21 kB
Návrh rozpočtu DSO Lanškrounsko 1001 kB 1001 kB
Posouzení vlivu na životní prostředí 604 kB 604 kB
Výměna řidičských průkazů 26 kB 493 kB
Usnesení zastupitelstva obce 8. 2. 2007 30 kB 31 kB
Zasedání zastupitelstva 8. 2. 2007 28 kB 36 kB
Návrh rozpočtu na rok 2007 57 kB 47 kB
Záměr prodat pozemek 25 kB 34 kB
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 7. 12. 2006 29 kB 30 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 7. 12. 2006 28 kB 36 kB
Usnesení z 1. 11. 2006 26 kB 37 kB
Pozvánka na ustavujícíc zasedání zastupitelstva 28 kB 22 kB
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 37 kB 47 kB
Usnesení zastupitelstva 16. 10. 2006 35 kB 54 kB
Usnesení zastupitelstva 5. 10. 2006 45 kB 47 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28 kB 35 kB
OZV č.1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice 173 kB 118 kB
Zasedání zastupitelstva obce Albrechtice 28 kB 24 kB
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva 28 kB 41 kB
Nařízení 1/2006 Města Lanškroun 36 kB 49 kB
Záměr prodat pozemky 29 kB 38 kB
Oznámení o zahájení kolaudace - Měúř. Lanškroun 1581 kB 1581 kB
Výzva k zaslání nabídek - Rekonstrukce ZŠ 328 kB 328 kB
Volby do zastupitelstva 2006 - petice, informace 52 kB 38 kB
Vzor kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce 49 kB 10 kB
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 6. 2006 39 kB 30 kB
Oslavy 120. výročí založení SDH Albrechtice 25 kB 24 kB
Koncert v kapli sv. Anny v Albrechticích 25 kB 18 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28 kB 36 kB
Záměr prodat pozemky 30 kB 35 kB
Závěrečný účet obce za rok 2005 40 kB 46 kB
Oznámení o konání voleb do PČR 2006 28 kB 42 kB
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2006 40 kB 35 kB
Závěr zjišťovacího řízení MŽP 0 kB 211 kB
Volby - Informace o volebních okrscích 11 kB 38 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28 kB 36 kB
Záměr prodat pozemky 28 kB 35 kB
Záměr pronajmout pozemky 27 kB 38 kB
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 16. 2. 2006 32 kB 34 kB
Návrh rozpočtu DSO na rok 2006 24 kB 35 kB
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 16. 2. 2006 28 kB 36 kB
Rozpočet 2006 - návrh 139 kB 61 kB
Záměr pronajmout pozemek 26 kB 36 kB
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice dne 8. 12. 2005 15 kB 60 kB
Veřejná vyhláška o oznámení vystavení návrhu územního plánu obce Albrechtice 11 kB 57 kB
Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005 37 kB 94 kB
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice ze dne 22. 9. 2005 12 kB 58 kB
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice ze dne 23. 6. 2005 15 kB 90 kB
Hospodaření obce Albrechtice za rok 2004 45 kB 72 kB
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice dne 28. 4. 2005 23 kB 70 kB
Obec Albrechtice zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory 10 kB 55 kB
Kalkulace na platby za svoz a likvidaci komunálních a ostatních odpadů na rok 2005 15 kB 77 kB
Rozpočet na rok 2005 38 kB 62 kB
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice dne 17. února 2005 11 kB 67 kB
Oznámení o projednávání konceptu územního plánu obce Albrechtice 12 kB 60 kB
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice dne 9. 12. 2004 21 kB 68 kB
Obecně závazná vyhláška obce Albrechtice č. 5/2004 17 kB 69 kB
Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 42 kB 95 kB
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice ze dne 16. září 2004 10 kB 49 kB
Slavnostní projev při příležitosti 700 let od první zmínky o obci ALBRECHTICE ze dne 29. května 2004 23 kB 74 kB
Hospodaření obce Albrechtice za rok 2003 46 kB 70 kB
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice dne 13. 5. 2004 16 kB 76 kB
Zpráva o hospodaření Vedlejší hospodářské činnosti obce Albrechtice za rok 2003 11 kB 60 kB
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2004 15 kB 63 kB
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice ze dne 24. 2. 2004 13 kB 57 kB
Obecně závazná vyhláška obce Albrechtice č. 3/2004 17 kB 68 kB
Rozpočet na rok 2004 42 kB 59 kB
Obecně závazná vyhláška obce Albrechtice č.2/2003 19 kB 82 kB
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2003 19 kB 86 kB
Rozpočet na rok 2003 38 kB 60 kB
Řád veřejného pohřebiště 26 kB 77 kB
5. 2. 2014 | Zobrazení: 12687x

Obec Albrechtice

Obec Albrechtice se nachází severovýchodně od města Lanškrouna v okrese Ústí nad Orlicí a podle nového uspořádání spadá do Pardubického kraje. Katastrální území zaujímá rozlohu 1007,5 ha. Obec leží v údolí potoka Moravské Sázavy a tvoří bránu do přírodní lokality "Sázavského údolí", hojně navštěvovaného turisty a výletníky. V obci je hlášeno k trvalému pobytu 482 obyvatel.

více informací...

Kontakt

obalkaAlbrechtice 145
56301 Lanškroun

Telefon: 465 322 560
Email: urad@ou-albrechtice.cz

Starostka: Mgr. Petra Cachová
Místostar.: Mgr. Martin Biler, Ph.D.

IČO: 00581003
ISDS: 79ga3f5

více informací...

Důležité odkazy

Region Lanškrounsko Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
Povodňový plán Albrechtice
G-Obec - Albrechtice

Protipovodňová opatření obce Albrechtice

Projekt Protipovodňová opatření obce Albrechtice (PDF 0,5MB)

logo eu povodne

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí

© 2014 Obec Albrechtice, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |
  CzechPoint Titulní stránka
RSS kanál
Mapa stránek
Fotogalerie
Kontakt